Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Λέω όχι στο τσιγάρο αλλά δεν ακούει.
Σάββατο, 15 Αυγούστου