Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Αν οι συνεντεύξεις στις προσλήψεις ήταν αποτελεσματικές, τότε δε θα υπήρχαν απολύσεις.
Κυριακή, 9 Μαΐου