Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Αυτός που ζωγραφίζει με το μυαλό είναι ζωγράφος. Αυτός που ζωγραφίζει με τα χέρια είναι μπογιατζής.
Παρασκευή, 18 Ιουνίου