Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα θέλουμε όπως γίνονται.
Παρασκευή, 19 Αυγούστου