Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Φτύσε καλλιτεχνικά
Πέρασα να δω ένα φίλο που ήταν στο κρεβάτι, βρήκα στο σπίτι στέφανα και την αυλή γεμάτη :(
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου