Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Ακόμα και μία κοινωνία ηλιθίων είναι ταξική. Έτσι ένας ηλίθιος πλούσιος είναι απλά πλούσιος ενώ ένας ηλίθιος φτωχός είναι απλά ηλίθιος.
Τετάρτη, 22 Μαΐου

H Πύλη της Δόξας

Login