Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Διάβασα τόσα για τους κινδύνους του ποτού και του τσιγάρου, που αποφάσισα να κόψω το διάβασμα.
Σάββατο, 28 Μαρτίου