Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Η πιο ακατάλληλη στιγμή να γίνεις πατέρας είναι 19 χρόνια πριν από ένα παγκόσμιο πόλεμο.
Τρίτη, 21 Μαΐου