Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Φτύσε καλλιτεχνικά
Κάθε μηχανισμός για να πάρει μπροστά χρειάζεται λάδι και μίζα. Η μίζα κινεί την παραοικονομία η οποία κινεί την οικονομία.
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου