Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, μόνο που τους σκοτώνει όλους.
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου