Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Κραυγή απόγνωσης πονεμένου άντρα: Μη μου τους κύκλους τάραττε. Τάραττέ μου τον κύλινδρο.
Κυριακή, 9 Μαΐου