Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Το internet είναι ο διάολος και η Microsoft ο εξορκιστής του.
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου