Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Ποτέ κανείς δεν είναι πραγματικά άχρηστος. Στην χειρότερη περίπτωση χρησιμεύει για αντιπαράδειγμα.
Κυριακή, 14 Απριλίου