Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Κομμουνιστής είναι εκείνος που δεν έχει τίποτα και θέλει να το μοιραστεί με όλο τον κόσμο.
Τρίτη, 6 Ιουνίου