Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Φτύσε καλλιτεχνικά
Δηλώνω ότι θα παρατήσω κάθε σχέση με τα pc και θα γίνω κωδωνοκρούστης σε εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στη Συγγρού! ©NoCTuRNe, irc.ftou.gr
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου