Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Είστε μοσχάρια – πίνετε γάλα αγελάδας.
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου