Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Η ζωή είναι σαν μια πάνα. Μικρή και γεμάτη σκατά.
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου