Στείλε λεφτά στο ftou.gr
H επόμενη πρόταση είναι αληθής. H προηγούμενη πρόταση είναι ψευδής.
Τρίτη, 7 Ιουλίου

Σύνολο άρθρων: 1
Αναγνωσιμότητα: 78644