Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Σοβιέτα φοράνε οι Ρωσσίδες. Στη Σερβία φοράνε σερβιέτα.
Κυριακή, 3 Ιουλίου