Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Δέρνε το γιο σου κάθε μέρα. Μπορεί να μην ξέρεις γιατί το κάνεις, όμως σίγουρα αυτός θα ξέρει καλά.
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου