Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Πάντα αλλάζει ριζικά μια γλώσσα προγραμματισμού τη στιγμή ακριβώς που θα σιγουρευτείς ότι την έμαθες καλά.
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου