Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Μην πτύετε καταγής
Τα δυο πιο κοινά στοιχεία στη φύση είναι το υδρογόνο και η ηλιθιότητα.
Τετάρτη, 7 Ιουνίου