Στείλε λεφτά στο ftou.gr
Απόγευμα είναι η ώρα της μέρας που σκεφτόμαστε πώς χαραμίσαμε το πρωί.
Σάββατο, 22 Ιουνίου

Webmaster 12/1/2010 4:35:00 πμ

Περὶ αὐτομάτου συμπληρώσεως (διάλεξις)

ΔιαλέξειςΕἰς τοὺς μοντέρνους καιροὺς ποὺ ζοῦμε, ἦλθεν τὸ γουέμπ 2.0 νὰ μᾶς λύσῃ, μποροῦμε νὰ εἴπωμε, τὰ χέρια εἰς τὴν ἀναζήτησι τῆς πολυτίμου διὰ τὴν νόησι πληροφορίας. Εἰς τὴν φόλαν αὑτὴν ἐπισημαίνομεν τὰ κυριώτερα ὠφέλη τῆς αὐτομάτου συμπληρώσεως ὡς βοήθημα τῶν φοιτητῶν τῶν πολυτεχνικῶν μας σχολῶν, εἰδικὰ διὰ τὰ μαθήματα τῆς πληροφορικῆς τοῦ γουὲμπ 2.0.


Γνωρίζομεν πιθανότατα ὅλοι τὴ σημαντικοτάτη προσφορὰ τοῦ Γοῦγλι ὁ ὁποίος εἰς τὸ παρελθὸν μὲ τοὺς χᾶρτας ἔδωκε νέα διάστασι (βάθος) εἰς τοὺς (ἤδη βαθεῖς) κόλπους τοῦ γουέμπ. Σήμερον δίδει στὸν χρήστην ἕνα νέον ὄπλον εἰς τὴν φαρέτραν τῶν ἀναζητήσεών του, τὴν αὐτόματο συμπλήρωσι. Δι' "αὐτομάτου συμπληρώσεως" ὀρίζομεν τὴν ἰδιότηταν νὰ προτείνονται αἱ δημοφιλέστεραι ἀναζητήσεις τὴν αὑτὴν στιγμὴν ἐν ἧ ὁ χρήστης πληκτρολογεῖ τὸ ἐρώτημα. Πρὸς καλυτέρα κατανόησι, δίδομεν ἓν παράδειγμα:


Παράδειγμα 1ον: Ἀναζήτησις μὲ ἐρώτησι


Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ ἐρωτήσομεν τὸν Γοῦγλιν "Ποῦ θὰ φάγωμεν σήμερον". Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἀστραπιαία ἐπιστρέφει τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα:Βλέπομε μὲ ἔκπληξί μας ὅτι ἡ ἔκφρασις "πουρὲς πατάτας" ἔχει συμπεριληφθεῖ ὡς διὰ μαγείας, λὲς καὶ ἡ μηχανὴ ἀναζητήσεως εὐρῆκεν τὴν σκέψι μας! Τοῦτο ἀποτελεῖ θαυμαστὸ προάγγελο τοῦ τὶ μέλλει γενέσθαι εἰς τὸν τομέαν αὑτὸν τῆς γουὲμπ 2.0 ἀναζητήσεως.


Παράδειγμα 2ον: Ταχυτάτη συμπλήρωσις


Ἀς ἐξετάσομεν εἰς βάθος τὴν ταχύτηταν τοῦ ἐρωτήματος. Ἐάν γράψομεν ἕνα ἀπλοῦν γράμμα βῆτα εἰς τὸν Γοῦγλιν, ἡ ἀνταπόκρισις θὰ ἔλθῃ τὸ αὑτό δευτερόλεπτον:Ἡ τεχνολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι κώδικας ἄγιαξ μετὰ τζάβασκριπτ κώδικος ὃς καὶ ποιεῖ τὸ ἐρώτημα εἰς τὴν βᾶσιν δεδομένων. Καὶ πάλιν ἄλλος τζάβασκριπτ κώδικας ἐμφανίζει τὰ ἀποτελέσματα ἑντὸς τοῦ πτυσσομένου πλαισίου. Ἡ ταχύτης εἶναι τόσο ἐντυπωσιακή, διότι λαμβάνονται μόνον αἱ 9 δημοφιλέστεραι ἀναζητήσεις. Ἀς ποῦμε, χάριν περιεργείας, αἱ βᾶσεις τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων τοῦ 2009, ὅπου ὠς φαίνεται ἀκόμα καὶ τῶρα ποὺ ἔχομεν 2010, οἱ μαθηταὶ διψοῦν νὰ τὶς μάθουν.Τὸ αὑτὸ διαπιστοῦμεν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ συμφώνου γ, ὅπου βλέπομεν πέρ' ἀπὸ τὴν ταχύτητα τῶν ἀποτελεσμάτων, ὅτι οἱ φῖλοι τῆς ἱστορίας μποροῦν νὰ ἀνατρέξουν ἀμέσως εἰς τὰ ἀποτελέσματα περὶ τοῦ Γκᾶντι, ἤ οἱ εὐπειθεὶς πολῖτες μας μποροῦν με ὁλῖγα κτυπήματα τοῦ ποντικοῦ νὰ βρεθοῦν ἀμέσως εἰς τὸ ἠλεκτρονικόν γραφεῖον τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Μαθήματα Rohala Art

Σχόλια:

#1~dimsis @ 12/1/2010 - 11:34
Δεν μπορείς να πεις πάντως, αν μη τι άλλο το web 2.0 φροντίζει για την υγιή σεξουαλική ζωή μας!
Περιμένουμε και ένα άρθρο πρόβλεψη τι θα δούμε στο Autocomplete στο web 3.0 :)
#2~Bluejak @ 13/1/2010 - 15:58
Πολύ καλό.
Φυσικά εδώ ταιριάζει και ένα πιο παλιό άρθρο σου που κρίνει την ανορθογραφία στο web τη στιγμή που ψάχνεις να βρεις κάτι.
Νομίζω πως το ίδιο συμβαίνει και στην αυτόματη συμπλήρωση.
#3~Seorge @ 11/2/2010 - 01:40
xaxa πολυ γερό αρθρο!!
#4~Σηπτικό Βόδι @ 6/3/2011 - 14:46
Το πιο γαμάτο άρθρο μακράν :Ρ Τρελαίνομαι με αρχαία!

Για να γράψεις σχόλιο στο άρθρο πρέπει να είσαι μέλος του site και να έχεις κάνει login.